Nieuwsbrief 2/2021 - BV Klavertje 4 asten

 

Beste Buur,                                                                                                             20 mei 2021

Goed nieuws, we hebben de vergunning voor de Avond4daagse klaarstaan. Zodra de evenementen vrijgegeven worden in Nederland, zal ook onze Avond4daagse van start gaan op 28, 29, 30 juni en 1 juli. Reserveer hem in de Agenda! Mocht je niet 4 dagen mee kunnen lopen, zijn we erg blij met een inschrijving als vrijwilliger.

 

Naast de lopers zijn vrijwilligers van groot belang om de routes veilig te kunnen laten verlopen. Dit jaar zal de Avond4daagse iets anders verlopen als anders, maar dit heeft te maken met de maatregelen welke we moeten nemen rondom COVID-19.

 

Maar met de goede hulp van de gemeente kunnen we starten met de organisatie en als evenementen weer mogen, staan wij klaar!


Filmavond

Filmavond hebben we gecanceld vanwege de toen geldende avondklok. Deze gaan we niet annuleren maar wordt verplaatst naar vrijdag 4 juni. De filmavond is op Rigaud de Cockstraat 10 en  bestaat uit 2 groepen;

 • De film voor groep 1 is voor 6+      (hier aanmelden indien geschikt voor uw kind)
 • De film voor groep 1 is voor 12+    (hier aanmelden indien geschikt voor uw kind)         

 

Let op de volgende maatregelen bij onze activiteiten:

 • Wij houden ons bij de activiteiten aan de gestelde richtlijnen van de overheid.
 • Ouders mogen bij de activiteiten niet aanwezig zijn ivm COVID-19.
 • Ouders maken een goede keuze voor hun kinderen, welke activiteit het beste past bij hun kind.
 • Er kan niemand tijdens de activiteit vertrekken zonder overleg vooraf, ivm minimale begeleiding om de Corona regels te kunnen hanteren.
 • Verzameladres en ophaal punt is gelijk aan elkaar.

Pasen

Op 3 april hebben we onze jaarlijkse Paasactiviteit gehouden. Dit was een leuke middag met veel kinderen (22). In groepjes hebben ze de buurt onveilig gemaakt opzoek naar letters verborgen achter de ramen van onze huizen. Dit alles onder begeleiding van onze mooie haasjes! Aan het einde van deze zware tocht, hebben ze HEUL VEUL EIKES GEVONNE! Het was een mooie zonnige middag in onze wijk. Kijk vooral de foto’s hier op onze website.


Avond4daagse Asten

Op 28, 29, 30 juni en 1 juli organiseren we de Avond4daagse Asten. Het is belangrijk om te weten wie er mee wil lopen, voor de verkoop van de kaartjes. Er zijn maar beperkte kaarten beschikbaar ivm de corona maatregelen die gelden. Dus schrijf je snel in, dan ben je zeker van een startbewijs. Deze is voor leden van de buurtvereniging gratis.


Jaarvergadering

Deze staat gepland op 3 juli, maar ook hiervan kunnen we de doorgang niet garanderen. Natuurlijk kijken we naar een leuk alternatief en indien nodig zal de jaarvergadering naar het najaar verplaatst gaan worden.


Afsluiting schooljaar

Deze gaat zeker door op 17 juli. Wat we gaan doen is een verrassing en afhankelijk van de inschrijvingen. Dus schrijf je snel in, zodat we weer een super leuke middag met elkaar kunnen hebben.


Activiteiten

HOUD ONZE WEBSITE/FACEBOOK GOED IN DE GATEN IN VERBAND MET DE WIJZIGINGEN VAN ONZE ACTIVITEITEN!

Komende activiteiten - AANMELDEN

Datum Voor Tijd
Filmavond vrijdag 4 juni 4 - 12 jaar 1e groep - 18:15 tm 20:00 2e groep - 20:00 tm 21:30
Avond4daagse Asten 12, 13, 14 EN 15 JULI Iedereen
Jaarvergadering zaterdag 3 juli 18+ volgt
Afsluiting schooljaar zaterdag 17 juli 3 - 16 jaar 14:00 tm 16:00

 

Let op de volgende maatregelen bij onze activiteiten:

 • Wij houden ons bij de activiteiten aan de gestelde richtlijnen van de overheid.
 • Ouders mogen bij de activiteiten niet aanwezig zijn ivm COVID-19.
 • Ouders maken een goede keuze voor hun kinderen, welke activiteit het beste past bij hun kind.
 • Er kan niemand tijdens de activiteit vertrekken zonder overleg vooraf, ivm minimale begeleiding om de Corona regels te kunnen handteren.
 • Verzameladres en ophaal punt is gelijk aan elkaar.

Nieuwe buren

Mocht je nieuwe buren hebben, zouden we het leuk vinden als je ons onder de aandacht brengt. Verwijs ze naar de website of naar ons door. Dan kunnen wij ook contact opnemen. Een vereniging bestaat immers vooral uit leden.

 

Nieuw bestuurslid

We zijn op zoek naar versterking in het bestuur van de buurtvereniging. We komen soms handjes te kort om de activiteiten op poten te zetten en te begeleiden. Heb jij zin om dit samen met ons te doen. Meld je dan aan bij een van ons of stuur een bericht via de mail.


Verwachting nieuwe nieuwsbrief: september

 

Groetjes, 

 

Het bestuur;

     

Sandra, Heidi, Renske, Franka, Ester, Judith

 

Je wordt facebooklid door deze aan te vragen op de volgende link: https://www.facebook.com/groups/bvk4asten/